Kurallara Uymadan Drone Uçurmanın Cezaları Çok Mu? (2022 Tarifesi)

Kurallara Uymadan Drone Uçurmak Size Pahalıya Patlayabilir

Kurallara Uymadan Drone Uçurmak Size Pahalıya Patlayabilir

Drone’ların yasa dışı (terörist saldırılar, suikast, sabotaj vb.) işlerde kolayca kullanılabilmesinden dolayı devlet ülkedeki Drone kullanımını kayıt altına almak istiyor. Bu sebeple Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ithal üretilen, edilen, satın alınan veya insanlar arasında el değiştiren Drone’ların online sistem üzerinden takip edilebileceği “İHA Kayıt Sistemi”ni hizmete açtı. Drone pilot lisansları ve Uçuş izinleri de aynı sistem üzerinden takip ediliyor.

Drone uçurmanın kuralları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü‘nün yayınladığı “İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı“nda belirlenmiştir. Bu talimata göre Drone kullanacak kişilerin kayıt, lisans, uçuş izni gibi birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu talimatta yazan talimatları yerine getirmeyen kullanıcılar ise büyük idari para cezalarıyla muhatap oluyor.

Bu cezalar 2920 sayılı TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU’nun 5 inci kısmında 144. maddede belirlenmiştir. 144. maddede yer alan idari ceza miktarları, her yıl ocak-iubat aylarında yayınlanan bir tebliğ ile güncellenmektedir.

1- Drone’u Sisteme Kayıt Ettirmemenin Cezası (2022 tarifesi)

“İnsansız hava aracı satan şirketlerin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, satılan araç bilgileri ile satın alanların kimlik bilgilerini usulüne uygun şekilde tutmak ve azami kalkış ağırlığı beşyüz gram (dahil) üzerindeki insansız hava araçları ile ilgili bilgileri, aynı gün içinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kayıt sistemine kaydetmek zorundadır. Bu kayıtlar, suç işlenmesinin önlenmesi ve suç soruşturmalarında kullanılmak üzere kolluk birimleriyle paylaşılır.

Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenler ile yurtdışından bireysel olarak getirdiği veya yurtiçinde devraldığı aracı en geç üç gün içinde sisteme kaydettirmeyenlere 13.394 TL Türk Lirası idari
para cezası verilir.”

2- Kayıt Esnasında Yanlış Bilgi Vermenin Cezası (2022 tarifesi)

“Kayıt esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara 26.786 TL Türk Lirası idari para cezası verilir.”

3- Uçuşa Yasak Yerlerde Drone Uçurmanın Cezası (2022 tarifesi)

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran kişilere 2,679 TL Türk Lirasından 26,786 TL Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.”

4- SHGM’nin Koyduğu Diğer Kurallara Uymamanın Cezası (2022 tarifesi)

“Yukarıda sayılanlar dışında kalıp da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün insansız hava araçları ile ilgili koyduğu kurallara ve bu kapsamda sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara 2,679 TL Türk Lirasından 26,786 TL Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.”

Kaynak 2022 yılı Tebliği: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-14-1.pdf
(2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu‘nun 144. madddesi İnsansız Hava Aracı (drone) kullanımı ile ilgili cezaları içeriyor.)

Şu videoyu tekrardan buraya bırakalım.

Tedbirinizi Alın, Kurallara Uyun, Güvenle Uçun.

İyi eğlenceler.

Bu Yazılara Da Göz Atımayı Unutmayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.