Kurallara Uymadan Drone Uçurmanın Cezaları Çok Mu? (2021 Tarifesi)

Kurallara Uymadan Drone Uçurmak Size Pahalıya Patlayabilir

Kurallara Uymadan Drone Uçurmak Size Pahalıya Patlayabilir

Drone’ların yasa dışı (terörist saldırılar, suikast, sabotaj vb.) işlerde kolayca kullanılabilmesinden dolayı devlet ülkedeki Drone kullanımını kayıt altına almak istiyor. Bu sebeple Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ithal üretilen, edilen, satın alınan veya insanlar arasında el değiştiren Drone’ların online sistem üzerinden takip edilebileceği “İHA Kayıt Sistemi”ni hizmete açtı. Drone pilot lisansları ve Uçuş izinleri de aynı sistem üzerinden takip ediliyor.

Drone uçurmanın kuralları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü‘nün yayınladığı “İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı“nda belirlenmiştir. Bu talimata göre Drone kullanacak kişilerin kayıt, lisans, uçuş izni gibi birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu talimatta yazan talimatları yerine getirmeyen kullanıcılar ise büyük idari para cezalarıyla muhatap oluyor.

Bu cezalar 2920 sayılı TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU’nun 5 inci kısmında 144. maddede belirlenmiştir.

12/02/2021 tarihinden itibaren uygulanacak para cezaları ile ilgili tebliğler için tıklayınız“(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210212-6.htm)

1- Drone’u Kayıt Ettirmemenin Cezası (2021 tarifesi)

“İnsansız hava aracı satan şirketlerin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, satılan araç bilgileri ile satın alanların kimlik bilgilerini usulüne uygun şekilde tutmak ve azami kalkış ağırlığı beşyüz gram (dahil) üzerindeki insansız hava araçları ile ilgili bilgileri, aynı gün içinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kayıt sistemine kaydetmek zorundadır. Bu kayıtlar, suç işlenmesinin önlenmesi ve suç soruşturmalarında kullanılmak üzere kolluk birimleriyle paylaşılır.

Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenler ile yurtdışından bireysel olarak getirdiği veya yurtiçinde devraldığı aracı en geç üç gün içinde sisteme kaydettirmeyenlere 9834 TL Türk Lirası idari
para cezası verilir.”

2- Kayıt Esnasında Yanlış Bilgi Vermenin Cezası (2021 tarifesi)

“Kayıt esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara 19.667 TL Türk Lirası idari para cezası verilir.”

3- Uçuşa Yasak Yerlerde Drone Uçurmanın Vermenin Cezası (2021 tarifesi)

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran kişilere 1.986 TL Türk Lirasından 19.667 TL Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.”

4- SHGM’nin Koyduğu Diğer Kurallara Uymamanın Cezası (2021 tarifesi)

“Yukarıda sayılanlar dışında kalıp da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün insansız hava araçları ile ilgili koyduğu kurallara ve bu kapsamda sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara 1.986 TL Türk Lirasından 19.667 TL Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.”

Şu videoyu tekrardan buraya bırakalım.

Tedbirinizi Alın, Kurallara Uyun, Güvenle Uçun.

İyi eğlenceler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.